Zpracování výběrových řízení

  • Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení
  • Příprava kvalifikačních předpokladů kladených na účastníky výběrového řízení
  • Dohled nad přípravou dalších podmínek zadávací dokumentace
  • Poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení (zejména zaprotokolování přijetí nabídek, protokol otevírání nabídek, posouzení nabídek vč. jejich projednání s uchazeči, technické a obchodní vyhodnocení výběrového řízení, oznámení výsledku řízení uchazečům) vše podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Kontaktujte nás

POZMAR s.r.o.

Havlíčkova 198

664 42 Brno - Modřice

E: info@pozmar.cz

T: +420 731 531 441

logo