Dále zajistíme

 • Komplexní řízení investičních celků od A do Z
 • Project management
 • Technický a autorizovaný dozor stavby vč. BOZP
 • Energetické audity
 • Pasportizace majetku (digitalizace)
 • Protokol o předání staveniště
 • Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo dodávky
 • Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu (kolaudace, doložení oslovení stavebního úřadu, písemný souhlas s užíváním stavby)
 • Aktualizace finanční analýzy vč. soupisu faktur
 • Doklad prokazující vlastnictví předmětu
 • Stanovisko projektanta k realizované akci.
 • Zajištění kofinancování projektu
 • Pojištění projektu a obecního majetku
 • Právní služby a poradenství

Kontaktujte nás

POZMAR s.r.o.

Havlíčkova 198

664 42 Brno - Modřice

E: info@pozmar.cz

T: +420 731 531 441

logo