Příprava žádosti o dotace

 • Zhotovení dokumentů potřebných při získání finančních prostředků z dotačního programu
 • Vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace
 • Vyhotovení studie proveditelnosti
 • Vyhotovení prováděcího projektu
 • Vyhotovení rozpočtu s předpokládanými zdroji financování
 • Kompletace žádosti o dotaci včetně všech potřebných příloh
 • Kontrola dalších dokumentů předkládaných klientem k žádosti o dotaci z hlediska jejich souladu s požadavky dotačního programu
 • Poskytnutí konzultací týkajících se dotačního programu, zejména doporučení změn akce tak, aby se zvýšila pravděpodobnost získání dotace z dotačního programu
 • Poskytnutí pravidel dotačního programu klientovi
 • Koordinace a řízení aktivity akce
 • Poradenství ohledně pravidel dotačního programu.

Kontaktujte nás

POZMAR s.r.o.

Havlíčkova 198

664 42 Brno - Modřice

E: info@pozmar.cz

T: +420 731 531 441

logo