Postup spolupráce

  • Připravujeme žádosti o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP.
  • Staráme se o proplacení dotace.
  • Administrujeme výběrová řízení.
  • Nabízíme monitoring po dobu udržitelnosti.

Kontaktujte nás

POZMAR s.r.o.

Havlíčkova 198

664 42 Brno - Modřice

E: info@pozmar.cz

T: +420 731 531 441

logo